Aliyu Abubakar Sharfadi (trans.) (A50)

Known Aliases: